สร้างเมื่อ :
Guild Register

Aegis-RO Guildwar

Aegis Tactics War : Close Beta

 สมาชิกกิลด์ : 14 คน ขึ้นไป (สูงสุด 24 คน ไม่รวม 2 หน้าจอ)

 ระบบไม่สามารถจับพันธมิตรได้ : พันธใจแล้วแต่เพื่อนสมาชิก

 Guild War Standard : วันอังคาร และ วันเสาร์

 Guild War Special : วันพฤหัสบดี

 ช่วงเวลา Guild War : 20.45 น. - 22.00 น. (บ้าน Zone 20.45 น. ~ 21.40 น.)

 หัวกิลด์ สามารถใช้สกิล Passive, Active ของ Guild สามารถใช้ Buff & Recall

 

 แจ้งลงทะเบียน CBT , OBT

 ชื่อกิลด์ และ รูปกิลด์

 เลขที่บัญชี , Facebook , เบอร์โทร (ติดต่อสะดวก) เพื่อสิทธิประโยชน์ของกิลด์

 แจ้งความประสงค์ลงทะเบียน CBT , OBT

 

 กฏกติกา & มารยาท & สนับสนุน (กรุณาปกฏิบัติตามกฏ การตัดสินใจของทีมงานถือเป็นที่สิ้นสุด)

 บ้าน Zone เริ่มตั้งแต่ 20.45 น. - 21.40 น. (Guild ที่ลงทะเบียนและรับผลประโยชน์จะต้องเข้า War 14 คนขึ้นไปไม่รวม 2 หน้าจอ ไม่เกิน 21.00 น. มิฉะนั้นจะถูกตัดสิทธิ์)

 เปิดบ้านตะลุมบอน 1 หลัง 5,999 บาท เมื่อจบ War ธงขึ้นที่ Guild ใด ถือเป็นผู้ชนะ โดย Guild นั้นๆ จะต้องมีผู้เล่น 14 คนขึ้นไป ถ้าไม่ถึงได้รับ 1 สิทธิ์คน/หาร24คน

 เริ่มเปิดบ้าน Zone 20.45 น. เช็ค IP Address ตัวละคร เช็คจำนวนคน เข้า Guildwar ไม่เกิน 21.00 น. เปิดบ้านหลัก 21.40 น.

 ตีหินได้ตังค์ ทุกครั้งเมื่อหินกิลแตก Guild ที่ตีหินได้จะได้รับรางวัล 500 บาท ไม่จำกัดครั้งสำหรับ Guild ที่มี 14 คนขึ้นไปเช็คชื่อก่อน 21.00 น. (กิลด์ที่คนไม่ถึงจะไม่ได้รับรางวัลในส่วนนี้)

 Guild ที่ตีหินสุดท้ายจบ Guild War จะได้รับรางวัลในส่วน 5,999 บาทเท่านั้น จะไม่ได้รับในส่วนของรางวัลตีหิน 500 บาทของหินสุดท้าย หินก่อนหน้านี้ถ้าตีได้ รับเพิ่ม 500/หิน ปกติ

 Guild ที่ลงทะเบียน CBT To OBT และไม่ได้บ้านในช่วงเวลา Guild War CBT จะได้รับสนับสนุน Guild ละ 1,000 บาท เมื่อเริ่ม Guild War OBT SS.1

 Guild ที่ลงทะเบียน CBT To OBT จะได้รับสิทธิพิเศษสมทบเพิ่ม 2,000 บาท โดยที่ไม่รวมกับสมทบ Guild ที่ไม่ได้บ้าน

 Guild ที่ลงทะเบียน CBT จะได้รับรางวัลตีหินแตก แตกละ 500 บาท ถ้าชื่อไม่ขึ้นธงนอนวัดจะได้รับสมทบเพิ่ม 500 บาท

ขอบคุณทุกกิลด์ที่ร่วมสนับสนุนในช่วง CBT ส่วน Guild ที่ลงทะเบียน OBT รับSupport Guild อีกมากมายในข้อต่อไป


 Support Guild War Open Beta กฏกติกา & มารยาท & สนับสนุน(กรุณาปกฏิบัติตามกฏ การตัดสินใจของทีมงานถือเป็นที่สิ้นสุด)

 สมาชิกกิลด์ : 14 คน ขึ้นไป (สูงสุด 24 คนไม่รวม 2 หน้าจอ)

 ระบบไม่สามารถจับพันธมิตรได้ : พันธใจแล้วแต่เพื่อนสมาชิกแต่ขอให้เป็นไปตามข้อกำหนดของเซิร์ฟเวอร์

 บ้าน Zone เริ่มตั้งแต่ 20.45 น. - 21.39 น. บ้าน First Break และบ้านหลักตีหิน Emperium เปิด 21.40 น. เป็นต้นไป

 พิเศษ First Break เฉพาะบ้านที่กำหนด เมื่อ Guild ใดๆ ตีหินแตกแล้วชื่อขึ้นเป็น Guild แรก จะได้รับ 1,000 บาท เป็นสมทบ Guild จ่ายเมื่อจบวอร์ในวันนั้นๆ

 เปิดบ้าน Guild War ช่วงเวลา 21.40 น. เมื่อสิ้นสุดการ War ชื่อขึ้นที่ธง ถือว่า Guild นั้นๆ เป็นผู้ชนะ และจะได้รับเงินรางวัลและแต้มกำหนดการณ์

 ไม่อนุญาตให้พันธมิตรทางใจ ตีหินสลับบ้าน, กันชั้นเดียวกัน, ส่งหัวกิลหรือสมาชิกกิลเข้าตี้ดาเมจกิลพันธเพื่อหลบดาเมจ หรืออื่นๆที่จงใจจะส่งผลการสลับบ้านทั้งสิ้น

 หากพบเห็นหรือได้พบหลักฐานจะถือว่าเป็นการกระทำผิดต่อกฏระเบียบ รวมถึงการแอบใช้ตัด motion มองมุดต่างๆ ที่หลบซ่อนจากที่ทางทีมงานตรวจสอบไม่พบ ถ้าพบเจอจะถูกดำเนินความผิดสูงสุดตามความเห็นเหมาะสมของทีมงาน

 ขอให้ผู้เล่นทุกกิล เล่นกิลวอร์อย่างมีสปีริต โข่งได้ตามสบายแต่ขอให้อยู่ในขอบเขตในการดำรงค์ชีวิตของสมาชิกทุกท่าน ด้วยความเป็นห่วงเป็นใยจากทีมงาน

 Guild ที่จะได้รับ Suport จะต้องมีจำนวนคน 14 คน ขึ้นไป เมื่อเข้าบ้าน Zone (ไม่รวม 2 จอทีมงานเช็คก่อน 21.00 น. และตลอดระยะเวลากิลด์วอ)

 Guild ที่ลงทะเบียน CBT สานต่อ OBT จนจบ Guild War SS.1 จะได้รับสมทบ CBT To OBT จำนวน 2,000 บาท เฉพาะ SS.1

 Guild ที่ลงทะเบียนลุย OBT เมื่อจบ Guild War SS.1 , SS.2 , SS.3 รวม 3 SS. จะได้รับสมทบมีทติ้ง 20,000 บาท

 Guild ที่ลงทะเบียน OBT ที่มีประสงค์จะขอเบิกสมทบ เมื่อจบ SS.1 จะสามารถเบิกได้ 5,000 บาท จบ SS.2 เบิกได้ 5,000 บาท เมื่อจบ SS.3 เบิกได้ 10,000 บาท รวมทั้งหมด 20,000 บาท

 Guild ที่ลงทะเบียน OBT พร้อมลุย SS.4 , SS.5 , SS.6 จะได้รับสมทบมีทติ้งเพิ่ม 20,000 บาท

 สิทธิพิเศษ เมื่อ Guild ที่ลงทะเบียน OBT ร่วมวอร์จบ SS.4 ทีมงานจะจัดทำเสื้อ Guild ให้ 24 ตัว ทุกกิลด์ ฟรีค่าใช้จ่าย!! โดยเป็นลักษณะที่ทีมงานกำหนด , โลโก้เป็น Guild กำหนด

 Guild ที่ลงทะเบียน OBT ที่มีประสงค์จะขอเบิกสมทบ เมื่อจบ SS.4 จะสามารถเบิกได้ 5,000 บาท จบ SS.5 เบิกได้ 5,000 บาท เมื่อจบ SS.6 เบิกได้ 10,000 บาท รวม SS.6/กิล 40,000 บาท

 กำหนดการณ์แจก SS.7~SS.24 รอประกาศต่อไป...

 รางวัลที่ได้จากการตีบ้านจบ Guild War ในแต่ละ Week หรือกิจกรรม Guild War พิเศษ , นอกรอบ จะไม่นำมารวมกับสมทบต่างๆ ที่ทีมงาน Suport ให้ในแต่ละ Season

 สมทบที่ทางเซิร์ฟเวอร์สนับสนุนให้กับกิล จะต้องอยู่ในเงื่อนไขที่ทีมงานกำหนดและกิลใดๆ ห้ามทำผิดกฏกติกาที่ทาง Sever ตั้งขึ้น และสิ่งที่ทีมงาน Aegis ตัดสินใจถือว่าเป็นที่สิ้นสุด

 Guild War Reward Trophy of Aegis Seson.1

รางวัลอันดับ 1 - 25,000 บาท Champion

รางวัลอันดับ 2 - 15,000 บาท Runner-up

รางวัลอันดับ 3 - 10,000 บาท 3rd place

รางวัลอันดับ 4 - 5,000 บาท 4th place

รางวัลอันดับ 5 - 2,500 บาท Spirit

 

 Terminal Support

 Guild ที่ลงทะเบียน CBT & OBT จะได้รับสมทบรวม 23,000 บาท เมื่อจบ SS.3 ไม่รวมรางวัล War ได้บ้าน รางวัลอันดับ และกิจกรรมอื่นๆ

 Guild ที่ลงทะเบียน CBT & OBT จะได้รับเสื้อกิลด์จำนวน 24 ตัว เมื่อจบ SS.4 และเมื่อจบ SS.6 ได้รับสมทบรวม 43,000 บาท ไม่รวมรางวัล War ได้บ้าน รางวัลอันดับ และกิจกรรมอื่นๆ

 Guild ที่ลงทะเบียนเริ่มจาก OBT จะได้รับสมทบรวม 20,000 บาท เมื่อจบ SS.3 ไม่รวมรางวัล War ได้บ้าน รางวัลอันดับ และกิจกรรมอื่นๆ

 Guild ที่ลงทะเบียนเริ่มจาก OBT จะได้รับเสื้อกิลด์จำนวน 24 ตัว เมื่อจบ SS.4 และเมื่อจบ SS.6 ได้รับสมทบรวม 40,000 บาท ไม่รวมรางวัล War ได้บ้าน รางวัลอันดับ และกิจกรรมอื่นๆ

 Guild ที่ลงทะเบียน CBT & OBT สามารถเบิกสมทบมีทติ้งได้ 25% เมื่อจบ SS.1 , 25% เมื่อจบ SS.2 และอีก 50% เมื่อจบ SS.3 เมื่อเริ่ม SS.4~12 จะสมทบลักษณะเดียวกัน

 Guild ที่ลงทะเบียนหลังจาก CBT & OBT ไปแล้ว จะได้รับสมทบตามที่ทีมงานพิจารณาและตามตกลงกัน

 เมื่อทุกอย่างปฏิบัติตามกฏเกณฑ์ การตัดสินใจของทีมงานถือว่าเป็นที่สิ้นสุด ขอบพระคุณค่ะ

 

 Thank You For Player & Guild

ขอให้ผู้เล่นทุกท่านมีความสุขกับ Aegis Ragnarok Classic 1.0 ขอให้มีความสุขกับ Community ที่ทีมงานจัดขึ้น Support ต่างๆ จะไม่เกิดขึ้นได้

ถ้าไม่มีผู้เล่นเข้ามาสนับสนุน Aegis Ragnarok Classic 1.0 ทั้งนี้ทีมงานขอขอบพระคุณจากใจที่ผู้เล่นให้การสนับสนุน Aegis Ro ขอบคุณพระคุณค่ะ