สร้างเมื่อ :
Guildwar Schedule

ตารางสงครามกิลด์วอ

เซิร์ฟเวอร์เปิดให้บริการอย่างเป็นทางการวันศุกร์ที่ 19 กรกฏาคม 2567 (4 วันเริ่มกิลด์วอ)

เริ่ม Test Guild War วันอังคารที่ 23 กรกฏาคม 2567 และต่อเนื่องด้วย Guild War Season 1. Aegis Tactic War Season 1. ทันที

Test Guildwar : วันอังคารที่ 23 กรกฏาคม 2567

# บ้านกิลด์วอ (แผนที่) เงินรางวัล กิลด์ครอบครอง
1 Hohenschwangau (aldeg_cas02) 3,000 ตีหิน 21.40 - 22.00
2 Repherion (gefg_cas01) 2,000 "..........................."
3 Kriemhild (prtg_cas01) 2,000 "..........................."
4 Scaret Palace (payg_cas02) 1,000 โซน 20.45 - 21.40

Test Guildwar : วันเสาร์ที่ 27 กรกฏาคม 2567

# บ้านกิลด์วอ (แผนที่) เงินรางวัล กิลด์ครอบครอง
1 Nuernberg (aldeg_cas03) 3,000 ตีหิน 21.40 - 22.00
2 Eeyorbriggar (gefg_cas02) 2,000 "..........................."
3 Bamboo Grove Hill (payg_cas05) 2,000 "..........................."
4 Fadhgridh (prtg_cas03) 1,000 โซน 20.45 - 21.40

Guild War Test & Tactics : วันอังคารที่ 30 กรกฏาคม 2567

# บ้านกิลด์วอ (แผนที่) เงินรางวัล กิลด์ครอบครอง
1 Gondul (prtg_cas05) 3,000 ตีหิน 21.40 - 22.00
2 Neuschwanstein (aldeg_cas01) 2,000 "..........................."
3 Yesnelph (gefg_cas03) 2,000 "..........................."
4 Bright Abor (payg_cast01) 1,000 โซน 20.45 - 21.40

 


Guild War Season 1. Aegis Tactic War Season 1

Frist Break คือ ตีหินแตกเป็นกิลด์แรก รับเงิน 1,000 บาท

นอนกับหลวงพ่อ รับเงิน 500 บาท

กิลด์ที่ได้บ้านมากกว่า 1หลัง ได้รับเงินทั้ง 2 หลัง แต่จะได้รับคะแนนหลังที่ดีที่สุดแทน

Aegis Tactic War Season 1 : วันเสาร์ที่ 3 สิงหาคม 2567

# บ้านกิลด์วอ (แผนที่) เงินรางวัล กิลด์ครอบครอง คะแนน Frist Break
1   4,000 บาท ตีหิน 21.40 - 22.00 0.4 -
2   3,000 บาท "..........................." 0.6 -
3   2,000 บาท "..........................." 0.8 1,000 บาท
4   10,000 Cash Point โซน 20.45 - 21.40 - -

Aegis Tactic War Season 1 : วันอังคารที่ 6 สิงหาคม 2567

# บ้านกิลด์วอ (แผนที่) เงินรางวัล กิลด์ครอบครอง คะแนน Frist Break
1   4,000 บาท ตีหิน 21.40 - 22.00 0.4 -
2   3,000 บาท "..........................." 0.6 -
3   2,000 บาท "..........................." 0.8 1,000 บาท
4   10,000 Cash Point โซน 20.45 - 21.40 - -

Aegis Tactic War Season 1 : วันเสาร์ที่ 10 สิงหาคม 2567

# บ้านกิลด์วอ (แผนที่) เงินรางวัล กิลด์ครอบครอง คะแนน Frist Break
1   4,000 บาท ตีหิน 21.40 - 22.00 0.4 -
2   3,000 บาท "..........................." 0.6 -
3   2,000 บาท "..........................." 0.8 1,000 บาท
4   10,000 Cash Point โซน 20.45 - 21.40 - -

Aegis Tactic War Season 1 : วันอังคารที่ 13 สิงหาคม 2567

# บ้านกิลด์วอ (แผนที่) เงินรางวัล กิลด์ครอบครอง คะแนน Frist Break
1   4,000 บาท ตีหิน 21.40 - 22.00 0.4 -
2   3,000 บาท "..........................." 0.6 -
3   2,000 บาท "..........................." 0.8 1,000 บาท
4   10,000 Cash Point โซน 20.45 - 21.40 - -

Aegis Tactic War Season 1 : วันเสาร์ที่ 17 สิงหาคม 2567

# บ้านกิลด์วอ (แผนที่) เงินรางวัล กิลด์ครอบครอง คะแนน Frist Break
1   4,000 บาท ตีหิน 21.40 - 22.00 0.6 -
2   3,000 บาท "..........................." 0.8 -
3   2,000 บาท "..........................." 1.0 1,000 บาท
4   10,000 Cash Point โซน 20.45 - 21.40 - -

Aegis Tactic War Season 1 : วันอังคารที่ 20 สิงหาคม 2567

# บ้านกิลด์วอ (แผนที่) เงินรางวัล กิลด์ครอบครอง คะแนน Frist Break
1   4,000 บาท ตีหิน 21.40 - 22.00 0.6 -
2   3,000 บาท "..........................." 0.8 -
3   2,000 บาท "..........................." 1.0 1,000 บาท
4   10,000 Cash Point โซน 20.45 - 21.40 - -

Aegis Tactic War Season 1 : วันเสาร์ที่ 24 สิงหาคม 2567

# บ้านกิลด์วอ (แผนที่) เงินรางวัล กิลด์ครอบครอง คะแนน Frist Break
1   4,000 บาท ตีหิน 21.40 - 22.00 0.8 -
2   3,000 บาท "..........................." 1.0 -
3   2,000 บาท "..........................." 1.2 1,000 บาท
4   10,000 Cash Point โซน 20.45 - 21.40 - -

Aegis Tactic War Season 1 : วันอังคารที่ 27 สิงหาคม 2567

# บ้านกิลด์วอ (แผนที่) เงินรางวัล กิลด์ครอบครอง คะแนน Frist Break
1   4,000 บาท ตีหิน 21.40 - 22.00 0.8 -
2   3,000 บาท "..........................." 1.0 -
3   2,000 บาท "..........................." 1.2 1,000 บาท
4   10,000 Cash Point โซน 20.45 - 21.40 - -

Aegis Tactic War Season 1 : วันเสาร์ที่ 31 สิงหาคม 2567

# บ้านกิลด์วอ (แผนที่) เงินรางวัล กิลด์ครอบครอง คะแนน Frist Break
1   4,000 บาท ตีหิน 21.40 - 22.00 1.0 -
2   3,000 บาท "..........................." 1.2 -
3   2,000 บาท "..........................." 1.4 1,000 บาท
4   10,000 Cash Point โซน 20.45 - 21.40 - -