สร้างเมื่อ :
Cute Pet System

Cute Pet System

 

มอนเตอร์ ที่จับสัตว์ อาหาร เครื่องประดับ สถานะโบนัส
 Alice  Soft Apron  White Potion None MDEF +1, เพิ่มพลังป้องกันเผ่ากึ่งมนุษย์ 1%
 Baby Desert Wolf  Well-Dried Bone  Pet Food  Transparent Head Protector INT +1, Max SP +20
 Baphomet Jr.  Book of Devil  Honey  Skull Helmet DEF&MDEF +1 , ลดความทนทานต่อสถานะ Stun -1% (Cordial)
DEF&MDEF +2 , ลดความทนทานต่อสถานะ Stun -2% (Loyal)
 Bongun  Her Heart  Pet Food  Grave Keeper's Sword VIT +1 , เพิ่มความทนทานต่อสถานะ Stun +1%
 Chonchon  Rotten Fish  Pet Food  Monster Oxygen Mask AGI +1, FLEE +2
 Christmas Snow Rabbit  None  Candy None ในช่วงคริสต์มาส : EXP +2% , MATK +2%
 Deleter (Ground)  Holy Marble  Whole Barbeque None None
 Deviruchi  Contract in Shadow  Shoot  Pacifier ATK & MATK +1%, Max HP & Max SP -3%
 Diabolic  Red Burning Stone  Meat Skewer None None
 Dokebi  Old Broom  Pet Food  Wig MATK +1%, ATK -1%
 Drops  Orange Juice  Yellow Herb  Poring Pet Backpack HIT +3, ATK +3
 Dullahan  Luxury Whisky Bottle  Sunset On The Rock  Ring of Death CRIT +5
 Eclipse Event Quest  Bok Choy None None
 Evil Nymph  Charming Lotus  Morning Dew  Jade Trinket Max SP +30,เพิ่มการฟื้นฟู SP 5%
 Goblin (Dagger)  Knife Goblin Ring  Green Apple None None
 Goblin (Flail)  Flail Goblin Ring  Green Apple None None
 Goblin (Hammer)  Hammer Goblin Ring  Green Apple None None
 Goblin Leader  Staff of Leader  Big Cell  Nice Badge เพิ่มความเสียหายให้กับมอนสเตอร์กึ่งมนุษย์ 3%
 Golem  Magical Lithography  Mystic Stone  Windup Ring FLEE +5, Max HP +100
 Green Maiden  Tantan Noodle  Bun None DEF +1, เพิ่มพลังป้องกันเผ่ากึ่งมนุษย์ 1%
 Gremlin  Airship Part  Cheap Lubricant None DEX +1 HIT +1 (Cordial), DEX +2 HIT +1 (Loyal)
 Hard Rice Cake  Chewy Rice Powder  Green Herb None ต้านทานเป็นกลาง +1% , HP สูงสุด  -1%
 Hunter Flฃ  Monster Juice  Red Gemstone  Monster Oxygen Mask FLEE -5, Perfect Dodge +2
 Imp  Ice Fireworks  Flame Gemstone   Horn Barrier ต้านทานไฟ +2%, ความเสียหายกายภาพต่อมอนสเตอร์ไฟ +1%
 Incubus  Girl's Naivety  Yellow Vital Flower  Ball Mask Max SP +5% เพิ่มโอกาส 2% ที่จะฟื้นฟูความเสียหาย 1% เป็น SP เมื่อทำการโจมตีทางกายภาพ
 Isis  Armlet of Obedience  Pet Food  Queen's Hair Ornament ATK +1%, MATK -1%
 Leaf Cat  Very Soft Plant  Fish With Blue Back  Green Lucky Bag เพิ่มความต้านทาน Brute  3%
 Little Poring  Little Unripe Apple  Apple Juice None HP Recovery +50%
 Loli Ruri  Very Red Juice  Pumpkin Pie  Fashionable Glasses Max HP +3%,อาจทำการร่ายอัตโนมัติ Heal Lv. 1เมื่อถูกโจมตีทางกายภาพ
 Lunatic  Rainbow Carrot  Carrot Juice  Silk Ribbon ATK +2, CRIT +2
 Mao Guai  Fan Of Wind  Flavored Alcohol  Golden Earring Max SP +10
 Marionette  Delicious Shaved Ice  Small Snow Flower  Star Hairband อาจเปิดใช้งาน (ต้านทานเป็นกลาง +20%, ฟื้นฟู HP 100/2 วินาที) เป็นเวลา 3 วินาทีเมื่อถูกโจมตีทางกายภาพ
 Medusa  Splendid Mirror  Apple Pudding  Queen's Coronet VIT +1 ต้านทาน Stone Curse +5%
 Miyabi Doll  Girl's Doll  Well Ripened Berry  Summer Fan INT +1, ระยะเวลาร่าย -3%
 Mummy  Spiritual Bandage  Memento None HIT +4 (Cordial), HIT +5 (Loyal)
 Munak  No Recipient  Pet Food  Punisher INT +1, DEF +1
 New Year Doll Event Quest  Mojji None None
 Nightmare Terror  Hell Contract  Fresh Salad  Hell Horn Int + 1, ต้านทานการ Sleep +100%
 Nine Tail  Sap Jelly  Suspicious Bottle None HIT +2 CRIT +2 (Cordial), HIT +3 CRIT +2 (Loyal)
 Orc Warrior  Orc Trophy  Pet Food  Wild Flower ATK +10, DEF -3
 Peco Peco  Fatty Chubby Earthworm  Pet Food  Battered Pot Max HP +150, Max SP -10
 Petite (Ground)  Shining Stone  Pet Food  Stellar Hairpin DEF & MDEF -2, ASPD +1%
 Picky  Earthworm the Dude  Red Herb Tiny Egg Shell STR +1, ATK +5
 Poison Spore  Deadly Noxious Herb  Pet Food  Bark Shorts STR +1, INT +1
 Poporing  Bitter Herb  Green Herb  Poring Pet Backpack LUK +2, ต้านทาน Poison +10%
 Poring  Unripe Apple  Apple Juice  Poring Pet Backpack LUK +2, CRIT +1
 Rocker  Singing Flower  Pet Food  Rocker Glasses HP Recovery +5%, Max HP +25
 Roween  Stinky Rotten Meat  Rotten Meat None

ความเสียหายเวทย์มนตร์ลม 2% (Cordial)

ความเสียหายเวทย์มนตร์ลม 3% (Loyal)

 Santa Goblin  Sweet Candy Cane  Scell None Max HP +30, ต้านทาน Water +1%
 Savage Bebe  Sweet Milk  Pet Food  Green Lace VIT +1, Max HP +50
 Skeleton Transfer Station Event Quest  Fresh Fish  Red Bell Necklace ?
 Roost of Skelion Event Quest  Yummy Meat  Dark Mane ?
 Shinobi  Kuloren  Grilled Rice Cake Wine on Sleeve AGI +2
 Smokie  Sweet Potato  Pet Food Red Scarf AGI +1, Perfect Dodge +1
 Sohee  Silver Knife of Chastity  Pet Food  Golden Bell STR +1, DEX +1
 Spore  Dew Laden Moss  Pet Food  Bark Shorts HIT +5, ATK -2
 Steel Chonchon  Rusty Iron  Iron Ore  Monster Oxygen Mask FLEE +6, AGI -1
 Stone Shooter  Oilpalm Coconut  Plant Neutrient  Afro Hair ต้านทานทักษะไฟ +3%
 Succubus  Boy's Pure Heart  Blue Vital Flower  Black Butterfly Mask มีโอกาส 2% ที่จะดูด 5% ของความเสียหายเป็น HP เมื่อทำการโจมตีทางกายภาพ
 Teddy Bear  Small Doll Needle  Cotton Tufts None Max SP + 50 (Cordial), Max SP + 100 (Loyal)
 Tikbalang  Tikbalang Harness  Monster's Feed None ความเสียหาย Bakonawa, Bangungot, และ Buwaya +10%
 Wanderer  Vagabond's Skull  Spirit Liquor None None
 Wandering Duck  Shiny Doll Button  Cotton Tufts  Twinkle Star Button Perfect Hit +5 (Cordial), Perfect Hit +10 (Loyal)
 Whisper  Ghost Coffin  Damp Darkness  Spirit Chain FLEE + 7,สามารถใช้ Hiding Lv.1
 White Lady  Gingerbread Cookie Traditional Cookie ?? None
 Willow  Old Tree's Dew  Fine-grained Trunk None INT +2 (Cordial), INT +3 (Loyal)
 Yoyo  Tropical Banana  Banana Juice  Monkey Circlet CRIT +3, LUK -1
 Zealotus  Forbidden Red Candle  Immortal Heart None เพิ่มพลังโจมตี, พลังโจมตีเวทต่อมอนสเตอร์เผ่า Demi-Human 2%