สร้างเมื่อ :
Refine Bonus

ใส่ไอเท็มตีบวกครบเซ็ทได้โบนัส

 

 เงื่อนไขของระบบ

 จะต้องเป็นไอดี VIP เท่านั้น

 เมื่อตัวละครสวมใส่อุปกรณ์ให้ครบตามตำแหน่งที่กำหนด คือ ชุดเกราะ , มือซ้าย , มือขวา , ผ้าคลุม , รองเท้า จะได้รับโบนัสพิเศษ

 ผู้เล่นสามารถสวมใส่อุปกรณ์ได้อย่างอิสระ ระบบจะให้โบนัสพิเศษกับจากอุปกรณ์ที่ระดับตีบวกน้อยที่สุด

 

 ไอเท็มระดับ +5

 EXP + 5% , DROP + 2%

 ATK + 5 , MATK + 5

 

 ไอเท็มระดับ +6

 EXP + 7% , DROP + 3%

 ATK + 6 , MATK + 6

 

 ไอเท็มระดับ +7

 EXP + 10% , DROP + 5%

 ATK + 7 , MATK + 7

 All Status + 1

 ออร่า Gumgang

 

 ไอเท็มระดับ +8

 EXP + 15% , DROP + 8%

 ATK + 8 , MATK + 8

 All Status + 1

 ออร่า Electric

 

 ไอเท็มระดับ +9

 EXP + 20% , DROP + 10%

 ATK + 10 , MATK + 10

 All Status + 2

 ออร่า Double Gumgang

 

 ไอเท็มระดับ +10

 EXP + 30% , DROP + 15%

 ATK + 15 , MATK + 15

 All Status + 3

 ออร่า Black Thunder