สร้างเมื่อ :
Aegis-RO Informantion

ข้อมูลเซิร์ฟเวอร์ Aegis-RO

Things to note สิ่งที่ควรทราบ
 • เซิร์ฟเวอร์เป็นแพทซ์ Pre-Renewal อ้างอิงฉบับ Asiasoft สมัยดั้งเดิม
 • เซิร์ฟเวอร์มีการนำเข้า New Item และไอเท็มที่เพิ่มอรรถรสในการเล่นเพื่อไม่ให้รู้สึกเบื่อ
 • เมืองหลวง Aegis Prontera City, Capitol of Rune-Midgart ที่ไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อน
 • อาชีพที่มีในเซิร์ฟเวอร์คลาส 1 เท่านั้น Novice Swordman Mage Archer Acolyte Merchant Thief
 • 1 เครื่องสามารถออนไลน์ได้ 2 จอ
 • เพิ่มความสามารถตัวละครต่างๆ ด้วยระบบ Aegis item, Aegis Figure, UPG Aegis Figure
 • เมื่อตัวละครตายเสีย EXP -2% เมื่อมีสถานะ VIP จะเสีย -1%
 • เมื่อใช้สกิล Trickdead ไม่สามารถได้รับ EXP
 • ผู้เล่นทุกคนสามารถกดคลิ๊กขวาดูไอเทมในตัวละครผู้เล่นอื่นได้
 • มีระบบตรวจสอบโปรแกรมช่วยเล่น 100% และมีทีมงานตรวจสอบตลอด 24 ชั่วโมง
 • ไอเท็ม Arrow ทุกชนิดไม่สามารถขายคืน NPC ได้
 • ไอเท็ม Potion ต่างๆ ปรับราคาตามความเหมาะสมเนื่องจากAegis's Alchemist Figure สร้าง Potion ได้
 • การอัพเกรดไอเท็มสวมใส่ มีโอกาสเสียหายตั้งแต่ +1
 • คำสั่ง @dice emotion ลูกเต๋า ต้องมีเหรียญเครดิตที่กำหนดเท่านั้นในการใช้คำสั่ง
 • Boss Mvp, Mini Boss เกิดทุกๆ 1 ชั่วโมง และมีหลุมศพเวลา
 • สามารถตั้งร้านระบบ Offline ด้วยคำสั่ง @at มีค่าธรรมเนียมเป็นเงิน Zeny
 • ไม่สามารถตั้งร้านรับของได้
 • เมื่อออกจาก Map Guild War, PVP Sp จะเหลือ = 0
 • ไม่มีระบบโยน SP แต่งงาน แต่สามารถแต่งงานรับบุตรบุญธรรมได้
 • สามารถเรียกคู่แต่งงานได้เมื่ออยู่แมพเดียวกันเท่านั้น
 • หารค่า Flee & DEF เมื่อทำการลากมอนสเตอร์ตั้งแต่ 5 ตัวขึ้นไป
 • ระยะการมองเห็น 19 ช่อง ระยะการโจมตี 14 ช่อง
 • ไม่สามารถ Fiire Pilla วางใต้เท้า
 • ไม่สามารถ Tarp วางใต้เท้า และ จำกัดการวางแทรปทุกชนิด 12 ชิ้น
 • ผลักดันตลาดด้วยนโยบายของ Aegis Ro Classic Modern By GGmaster Team
 • ผลักดันหมวกคลาสสิค (ส่วนหัว) ให้นำมาใช้ทำคอสตูม (สามารถ Option เสริม ได้ในอนาคต)
 • นำเข้าคอสตูมเพื่อความสวยงาม Middle, Lower, Garment (สามารถ Option เสริม ได้ในอนาคต)
 • นำเข้า Item Enriched ต่างๆ ในรูปแบบกิจกรรมภายในเซิร์ฟเวอร์
 • นำเข้ากิจกรรม Dungeons มากมาย เพื่อให้ผู้เล่นได้สนุกสนานกับเพื่อนๆ
 • สงเสริมกิจกรรม Community ต่างๆ เพื่อรองรับผู้เล่นที่พร้อมจะสนุกไปกับ Aegis Ro ตลอดโปรเจค

Server Info ข้อมูลเซิฟเวอร์
 • EXP & JOB Rate
 • Base Exp : x1 ( 70-85 x1.5 , 85-90 x2 , 91-99 x3 )
 • Job Rate : x1 ( 31-40 x1.5 , 41-50 x2 )
 • Max Level : 99 / 50
 • Max Status : 99
 • Drop Item Rate
 • Normal Etc : x1
 • Normal Equipment : x1
 • Normal Card : x1
 • MvP Drop Item Rate
 • Mvp Etc : x1
 • Mvp Equipment : x0.5
 • Mvp Card : x1
Party Info ข้อมูลปาร์ตี้
 • Party Rate
 • จำนวนเข้าร่วมปาร์ตี้สูงสุด : 12 คน
 • Party Share Rate
 • Share Party สูงสุด : 15 เลเวล
Guild Info ข้อมูลกิลด์
 • Guild Rate
 • สมาชิกกิลด์สูงสุด : 16 คน
 • Guild Alliance Rate
 • พันธมิตร : ไม่สามารถพันธมิตรได้
Guild War Info ข้อมูลกิลด์วอร์
 • Guild War HI-Class
 • วันกิลด์วอร์ : จันทร์ , พุธ , ศุกร์
 • เวลากิลด์วอร์ : 21.00 - 22.00
 • Guild War 5.0
 • วันกิลด์วอร์ : N/A
 • เวลากิลด์วอร์ : 21.00 - 22.00
 • Guild War Baby
 • วันกิลด์วอร์ : N/A
 • เวลากิลด์วอร์ : 21.00 - 22.00
Refine Rate ข้อมูลการอัพเกรด อาวุธ,ชุดเกราะ
อัพเกรดอุปกรณ์ ด้วย แร่ Rough Oridecon | Oridecon | Elunium
Refine +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +10
ชุดเกราะ 95% 85% 75% 60% 50% 40% 30% 20% 15% 10%
อาวุธ Lv.1 95% 95% 90% 80% 65% 65% 49% 40% 35% 25%
อาวุธ Lv.2 95% 90% 85% 75% 60% 60% 45% 35% 25% 20%
อาวุธ Lv.3 95% 85% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 15%
อาวุธ Lv.4 90% 85% 75% 65% 55% 45% 35% 25% 15% 10%
Command Server คำสั่งเปิดใช้งาน ฟรี
 • คำสั่ง
 • @time
 • @at
 • @mobinfo / @mi
 • #stats
 • #itemlist
 • #cartlist
 • #storagelist
 • รายละเอียด
 • ดูเวลาของเซิร์ฟเวอร์
 • ตั้งร้านค้า ออฟไลน์
 • ตรวจสอบข้อมูล Monster
 • ตรวจสอบ Stats ของผู้เล่นในเกมส์
 • ตรวจสอบ Item ของผู้เล่นในเกมส์
 • ตรวจสอบ Cart ของผู้เล่นในเกมส์
 • ตรวจสอบ Storage ของผู้เล่นในเกมส์
 • ตัวอย่าง
 • ( ไม่มีตัวอย่างการใช้งาน )
 • ( ไม่มีตัวอย่างการใช้งาน )
 • Ex. @mobinfo 1288
 • Ex. #stats ชื่อผู้เล่น ที่ต้องการตรวจสอบ
 • Ex. #itemlist ชื่อผู้เล่น ที่ต้องการตรวจสอบ
 • Ex. #cartlist ชื่อผู้เล่น ที่ต้องการตรวจสอบ
 • Ex. #storagelist ชื่อผู้เล่น ที่ต้องการตรวจสอบ
Rate Exp Server ตารางค่าประสบการณ์
Level
Pre-Renewal
Experience
Pre-Renewal
1 -> 2 9
2 -> 3 16
3 -> 4 25
4 -> 5 36
5 -> 6 77
6 -> 7 112
7 -> 8 153
8 -> 9 200
9 -> 10 253
10 -> 11 320
11 -> 12 385
12 -> 13 490
13 -> 14 585
14 -> 15 700
15 -> 16 830
16 -> 17 970
17 -> 18 1,120
18 -> 19 1,260
19 -> 20 1,420
20 -> 21 1,620
21 -> 22 1,860
22 -> 23 1,990
23 -> 24 2,240
24 -> 25 2,504
25 -> 26 2,950
26 -> 27 3,426
27 -> 28 3,934
28 -> 29 4,474
29 -> 30 6,889
30 -> 31 7,995
31 -> 32 9,174
32 -> 33 10,425
33 -> 34 11,748
34 -> 35 13,967
35 -> 36 15,775
36 -> 37 17,678
37 -> 38 19,677
38 -> 39 21,773
39 -> 40 30,543
40 -> 41 34,212
41 -> 42 38,065
42 -> 43 42,102
43 -> 44 46,323
44 -> 45 53,026
45 -> 46 58,419
46 -> 47 64,041
47 -> 48 69,892
48 -> 49 75,973
49 -> 50 102,468
50 -> 51 115,254
51 -> 52 128,692
52 -> 53 142,784
53 -> 54 157,528
54 -> 55 178,184
55 -> 56 196,300
56 -> 57 215,198
57 -> 58 234,879
58 -> 59 255,341
59 -> 60 330,188
60 -> 61 365,914
61 -> 62 403,224
62 -> 63 442,116
63 -> 64 482,590
64 -> 65 536,948
65 -> 66 585,191
66 -> 67 635,278
67 -> 68 687,211
68 -> 69 740,988
69 -> 70 925,400
70 -> 71 2,210,619
71 -> 72 2,391,087
72 -> 73 2,578,392
73 -> 74 2,772,533
74 -> 75 2,973,510
75 -> 76 3,345,170
76 -> 77 3,579,243
77 -> 78 3,821,126
78 -> 79 4,070,817
79 -> 80 4,809,240
80 -> 81 5,521,536
81 -> 82 6,033,708
82 -> 83 6,565,536
83 -> 84 7,117,020
84 -> 85 7,688,160
85 -> 86 8,650,908
86 -> 87 12,408,000
87 -> 88 13,310,928
88 -> 89 14,243,328
89 -> 90 15,205,200
90 -> 91 19,477,440
91 -> 92 34,949,880
92 -> 93 40,930,560
93 -> 94 55,017,900
94 -> 95 71,510,400
95 -> 96 106,974,000
96 -> 97 146,061,000
97 -> 98 174,405,000
98 -> 99 299,999,994