สร้างเมื่อ :
Refill Game

เติมเงินเกมส์ที่นี้

Prepaid Banking

อัตราการโอนเงินธนาคาร

Price ราคา Amount จำนวนที่ได้รับ Reward Point แต้มสะสม Reward Item ของรางวัล
50บาท 100 Point 100 Point Gift Box 5 ea
90บาท 150 Point 150 Point Gift Box 9 ea
150บาท 300 Point 300 Point Gift Box 15 ea
300บาท 500 Point 500 Point Gift Box 30 ea
500บาท 1,000 Point 1000 Point Gift Box 50 ea
1,000บาท 1,500 Point 1500 Point Gift Box 100 ea
หมายเหตุ : ทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอัตรา Cash Point หรือ Bonus Point โปรโมชั่นตามความเหมาะสมโดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า